سیستم های تخلیه دود و غبار در سالن های تولید

حفظ کیفیت هوای سالن های تولید وجلوگیری از انتشار گازهای  آلاینده حاصل از فرایند تولید ، ضامن سلامتی کارکنان و کارگران کارخانجات میباشد.
شرکت تکنوماشین  با طراحی  و تولید سیستم های تخلیه دود از سالنهای تولید  وتعمیر خودرو با قابلیت اتصال مستقیم به اگزوز خودرو و جابجائی همراه اتومبیل در طول مسیرخط تولید و همچنین سیستمهای  مکش موضعی دارای بازوهای  گردان قابل تنظیم جهت مکش گازهای حاصل از عملیات جوشکاری و گرد وغبارحاصل از جابجائی مواد ، در بهینه سازی شرایط فضاهای تولید نقش بسزائی دارد.