انواع بالابرهای هیدرولیک و تجهیزات جابجایی مواد

شرکت تکنو ماشین از سازندگان  برتر انواع بالابرهای هیدرولیک والکترومکانیک وسیستمهای جابجائی مواد وتجهیزات به صورت سفارشی میباشد و هم اکنون این شرکت  با داشتن امکانات طراحی وماشینکاری دقیق ، توانائی ساخت انواع بالابرها را دارا میباشد.

1-بالابر هیدرولیک به سفارش شرکت ایران خودرو

ارتفاع حداکثر سطح میز 1200 میلیمتر
ارتفاع حداقل  سطح میز 700 میلیمتر
حداکثر وزن مجاز 5000 کیلوگرم2- بالابر هیدرولیک به سفارش شرکت ایران خودرودیزل

ارتفاع حداکثر سطح میز 1200 میلیمتر
ارتفاع حداقل  سطح میز 700 میلیمتر
حداکثر وزن مجاز 1200 کیلوگرم

3-ترا نسفر ایستگاهی  سالن رنگ  ED شرکت ایران خودرو دیزل