خدمات فنی و مهندسی

خدمات طراحی مهندسی قابل ارائه توسط شرکت :
1. مدل سازی و نقشه کشی ( خدمات بخش CAD )
1.1. انجام محاسبات مهندسی و طراحی علمی کلیه اجزاء و قطعات با اصول مهندسی
1.2. ارائه خدمات مشاوره فنی مهندسی در زمینه طراحی قطعات و ماشین آلات صنعتی ، تهیه نقشه های فنی قطعات طراحی شده و ارائه راه کار جهت رفع عیوب نقشه های فنی و ساختی قطعات صنعتی
1.3. مدل سازی انواع قطعات و ماشین آلات صنعتی با استفاده از نرم افزارهای طراحی مهندسی از قبیل AutoCad, SolidWorks, CATIA, Mechanical Desktop, Pro-Engineer, Unigraphics-NX، Power shape و ...
1.4. تهیه نقشه های فنی و ساختی مدل های ایجاد شده از قطعات صنعتی
1.5. طراحی انواع قالب های ریخته گری
1.6. طراحی انواع قالب های تزریق پلاستیک
1.7. طراحی قطعات ورق کاری
1.8. طراحی انواع سیستمهای مکانیکی و مکاترونیک (سازه ای و الکترونیکی)
1.9. تهیه شناسنامه ، لیست قطعات و ارائه دانش نامه فنی و مستند سازی مدارک کنترل کیفی ساخت قطعات

2. تحلیل مهندسی ( خدمات بخش CAE )
تحلیل های سازه ای ، حرارتی و سیالاتی به شرح زیر به کمک نرم افزارهای تحلیلی از قبیل ANSIS, Abaqus, Nastran&Patran, ADAMS و ...
2.1. تحلیل های استاتیکی و شبه استاتیکی
2.2. تحلیل مودال
2.3. تحلیل ارتعاشات رندوم
2.4. تحلیل کمانش
2.5. تحلیل ارتعاشات گذرا
2.6. تحلیل بهینه سازی جرمی
2.7. تحلیل شوک و ضربه
2.8. تحلیل حرارتی پایدار و گذرا
2.9. تحلیل سیالاتی پایدار و گذرا
2.10. تحلیل برهم کنش سازه و سیال

3. ساخت و تولید مهندسی (خدمات بخش  CAM)
3.1. ارائه مشاوره در زمینه تدوین و پیاده سازی فرآیندهای ساختی انواع قطعات صنعتی
3.2. ارائه G-code های فرآیندهای ساختی قطعات صنعتی طراحی شده، به کمک نرم افزارهای CATIA, Master CAM, Power CAM, CAMWorks, SurfeCAM و ....
3.3. ساخت انواع قالب های ریخته گری
3.4. ساخت انواع قالب های تزریق پلاستیک
3.5. ارائه مشاوره در زمینه تهیه ماشین آلات و تجهیزات مورد لزوم برای انجام عملیات های ساختی قطعات صنعتی مربوطه

4. خدمات بخش  آزمایشگاهی
4.1. تست مودال برای تعیین خواص دینامیکی انواع سازه ها
4.2. تست ارتعاشات بر روی انواع سازه ها
4.3. اندازه گیری ارتعاشات در بخش های مختلف سازه های صنعتی از قبیل توربین ها ، میل محورها ، بدنه ماشین آلات و غیره توسط دستگاه اندازه گیری ارتعاش 32 کاناله پرتابل ( قابل حمل به محل اندازه گیری )
4.4. تست شوک و ضربه بر روی انواع سازه ها
4.5. اندازه گیری خواص جرمی انواع سازه ها

5 . نمونه فعالیت ها
5.1. طراحی و ساخت مجموعه استندها و سازه های فلزی بزرگ
5.2. طراحی و ساخت مجموعه های دوار و ثابت
5.3. طراحی و ساخت مجموعه های صنعتی
5.4. طراحی و ساخت میز های اتوماتیک صنعتی
5.5. طراحی و ساخت تجیزات ابزار دقیق
5.6. طراحی و ساخت ادوات نفتی
5.7. طراحی و ساخت تجهیزات سرچاهی نفتی
5.8. طراحی و ساخت مجموه های اسکله ای
5.9. طراحی و ساخت بالابرهای صنعتی
5.10. طراحی و ساخت تراولر صنعتی
5.11. طراحی و ساخت نوار نقاله
5.12. طراحی و ساخت ادوات معادن
5.13. طراحی و ساخت سیستم های اتوماسیون صنعتی